Publiek ZIPnet 2.0

ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud van ZIPnet ligt in handen van de Beheerders en Regiegroep.

VVT Vragen Forum

Deze website is een initiatief van deskundigen infectiepreventie werkzaam in de VVT-sector die een centrale vragenbank misten. Deze website is dan ook alleen bedoeld voor deze sector.